Розкриття інформації
СТАТЬИ
Компанія складає фінансову звітність відповідно до нормативно-правових актів НБУ та законодавства України.
28 МАЯ
Розкриття інформації
Загальна інформація
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛЕКСІ ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ 42305986
Зареєстровано у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 12.07.2018.
Внесено до Державного реєстру фінансових установ (розпорядження Нацкомфінпослуг від 27.09.2018 № 1722; Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК N1102 від 27.09.2018).

Порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи - відсутні.
Рішення про ліквідацію фінансової установи – не ухвалювалося.

Директор Бровар Андрій Олександрович
Україна місто Київ
вул. Предславинська, б. 28, офіс 401
E-Mail: fcgalaxy@bigmir.net
Телефон: 0800 330 031
Інформація про відокремлені підрозділи
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛЕКСІ ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ ВП: 43401523
Місцезнаходження ВП: 65062, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 24-Б, офіс 406;
Адреса для листування: 03150, Україна місто Київ, Печерський район, вулиця Предславинська, будинок 28, офіс 401
Керівник відокремленого підрозділу: Ляшенко Юлія Олександрівна
Дата та номер запису про створення відокремленого підрозділу: 10.12.2019, 10701030009080276
Послуги, які надаються через відокремлений підрозділ:
надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту;
послуги з фінансового лізингу

Телефон для звернень: 0800 330 031 (Пн-Пт - з 09:00 до 18:00)
Електронна пошта: fcgalaxy@bigmir.net
Години роботи
Загальні години та графік роботи:
м. Київ: Пн-Пт - з 09:00 до 18:00, Сб - з 10:00 до 17:00
м. Одеса: Пн-Пт - з 09:00 до 18:00, Сб - Попередній запис
Без обідньої перерви.
Неділя вихідний.
Святкові дні – вихідні.

Графік роботи компанії на 2022 рік:

31.12.2021 - скорочений робочий день до 16:00.
1,2,3 січня 2022 року - вихідні дні.
4,5 січня 2022 року - робочі дні.
06.01.2022 - скорочений робочий день до 16:00.
7,8,9 січня 2022 року - вихідні дні

В зв'язку з військовою агресією Російської Федерації та оголошенням військового стану ТОВ "ГЕЛЕКСІ ФІНАНС" працює в закритому режимі без прийому громадян. Про відновлення повноцінної роботи згідно зі стандартним графіком робочого часу буде повідомлено окремо.
Способи погашення кредиту
Розрахункові рахунки компанії ТОВ "Гелексі Фінанс" відкриті в наступних банках:
 • ВАТ «Укрсиббанк» - UA 48 351005 0000026504642265247 МФО 351005
 • ВАТ «Ощадбанк» - UA 06 322669 0000026508300121560 МФО 322669
 • ВАТ «Кредобанк» - UA 44 325365 0000026505011348244 МФО 325365
 • ВАТ «КБ» «Глобус» - UA 06 380526 0000026505001090752 МФО 380526
 • ВАТ «ЮНЕКС БАНК» - UA883225390000026509102713001
Для зручності наших клієнтів можна розрахувати через термінали Ощадбанку.
Переглянути розташування терміналів по Україні можна тут: https://www.oschadbank.ua/ua/map
Можливий розрахунок готівкою в касі фінансової установи
Перелік послуг та тарифи
Перелік послуг (за наявності відповідної ліцензії):
 • надання послуг з фінансового лізингу (ліцензія згідно з Розпорядженням Нацкомфінпослуг №1790 від 09.10.2018);
 • надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту (ліцензія згідно з Розпорядженням Нацкомфінпослуг №1790 від 09.10.2018)
Ціна / тарифи на вказані фінансові послуги:
 • відсотки користування кредитом (позикою) у вигляді від 18% до 114% річних;
 • Мінімальний термін кредиту – відсутній
 • від 36% до 114% річних оплата на надання послуги з лізингу
 • Фіксована процентна ставка за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги не може збільшуватися
Послуги нотаріуса (за потреби) – згідно з тарифами нотаріуса. Встановлення, оренда, демонтаж, перепрограмування, діагностика та/або вартість придбання обладнання для стеження за місцезнаходженням автомобіля (за потреби) - згідно з тарифами акредитованого постачальника залежно від складності робіт та типу обладнання. Послуги з надання правової допомоги (у разі потреби) – згідно з тарифами акредитованого постачальника послуг, залежно від обсягу та характеру наданих послуг.
Право на відмову від договору про надання фінансових послуг
Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладання Договору відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі у разі отримання ним коштів. Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Кредитодавця письмово (у паперовому чи електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення 14-денного строку. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути завірене нотаріально або подано та підписано представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору Позичальник зобов'язаний повернути Кредитодавцю кошти, отримані згідно з цим Договором, та сплатити відсотки за період з дня отримання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором. Позичальник не зобов'язаний сплачувати будь-які інші платежі через відмову від Договору. Відмова від Договору є підставою для припинення договорів про додаткові або супутні послуги, визначені як обов'язкові для отримання кредиту, укладені споживачем. Кредитодавець або третя сторона зобов'язані повернути Позичальнику кошти, сплачені ним за такі додаткові або супутні послуги, не пізніше ніж за 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від Договору, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови Позичальника від Договору в порядку, що визначається законодавством. Право на відмову від Договору не застосовується у разі, якщо: виконання зобов'язань за цим договором забезпечено шляхом укладання нотаріально засвідчених договорів (угод); кредит було надано на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від Договору.
Право дострокового виконання договору
Позичальник, який має намір достроково погасити заборгованість за Кредитом, зобов'язаний письмово попередити про це Кредитодавця не пізніше ніж за 5 робочих днів до запланованої дати дострокового погашення заборгованості та звернутися до співробітників Кредитодавця за остаточним розрахунком повної та точної заборгованості за Кредитом. У разі невиконання Позичальником умов цього пункту Договору, Позичальник несе ризик невірного розрахунку та оплати заборгованості за Кредитом. Позичальник має право у будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, зокрема шляхом збільшення суми періодичних платежів. Якщо Позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, Кредитодавець зобов'язаний здійснити відповідне коригування зобов'язань споживача у напрямку їх зменшення та на вимогу споживача надати йому новий графік платежів. Позичальник у разі дострокового повернення кредиту сплачує кредитодавцю відсотки за використання кредиту та вартість усіх послуг, пов'язаних із обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного використання кредиту.
Попередження та повідомлення споживача
Фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи повʼязаної з ним особи як обовʼязкову умову надання споживчого кредиту. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ. Фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін. Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації. Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється за взаємною згодою сторін та може здійснюватися як без змін так і зі зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення або покращення для споживача зі змінами відсоткової ставки передбаченої умовам кредитування (від 18% д 114% річних).Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.

Фінансова установа рекомендує споживачу негайно інформувати фінансову установу про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системах дистанційного обслуговування фінансової установи.
Наявність права у клієнта розірвати чи припинити договір
Дія Договору припиняється: за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткового договору до договору про надання позики, у тому числі і на умовах споживчого кредиту, у разі дострокового розірвання Договору у порядку, визначеному умовами Договору, в інших випадках, передбачених чинним законодавством. Договір може бути достроково розірваний: у судовому порядку за позовом Позичальника на підставах передбачених законодавством на вимогу Кредитодавця у разі затримання сплати частини кредиту та/або відсотків більш ніж на один календарний місяць (три календарні місяці у разі, якщо Договір забезпечено іпотекою, або є споживчим) кредитом на придбання житла), та/або у разі іншого суттєвого порушення умов договору про надання кредиту Позичальником та/або з інших підстав встановленим законодавством України; за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткового договору. У разі дострокового розірвання Договору Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцеві всю суму несплаченого кредиту, нараховані відсотки за фактичний термін користування кредитом та штрафні санкції за наявності в день розірвання Договору.
Порядок внесення змін та доповнень до договору
Внесення змін та доповнень до цього Договору оформляється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів у письмовій формі у такому порядку: Письмова пропозиція про внесення змін до Договіру надсилається іншій Стороні листом або вручається під особистий підпис. Сторона договору зобов'язана надати письмову відповідь протягом десяти (десяти) робочих днів з дня одержання листа або вручення пропозиції під особистий підпис. Якщо Сторона Договору не погодилася зі змінами або не дала відповіді у 10-денний строк, пропозиція вважається не прийнятою. Якщо Сторона договору погодилася з пропозицією, додатковий договір укладається у письмовій формі протягом 7 (семи) робочих днів з дня надання письмової відповіді. Зміни до Договіру набирають чинності з дня підписання додаткового договору. Усі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами, є його складовою та невід'ємною частиною.
Наявність права у клієнта розірвати чи припинити договір
Дія Договору припиняється: за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткового договору до договору про надання позики, у тому числі і на умовах споживчого кредиту, у разі дострокового розірвання Договору у порядку, визначеному умовами Договору, в інших випадках, передбачених чинним законодавством. Договір може бути достроково розірваний: у судовому порядку за позовом Позичальника на підставах передбачених законодавством на вимогу Кредитодавця у разі затримання сплати частини кредиту та/або відсотків більш ніж на один календарний місяць (три календарні місяці у разі, якщо Договір забезпечено іпотекою, або є споживчим) кредитом на придбання житла), та/або у разі іншого суттєвого порушення умов договору про надання кредиту Позичальником та/або з інших підстав встановленим законодавством України; за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткового договору. У разі дострокового розірвання Договору Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцеві всю суму несплаченого кредиту, нараховані відсотки за фактичний термін користування кредитом та штрафні санкції за наявності в день розірвання Договору.
Механізм досудового вирішення спорів
Для захисту своїх прав та інтересів, споживачі послуг мають право на досудовий порядок розгляду спірних питань та скарг шляхом звернення безпосередньо до ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС» у порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян», у будь-який доступний спосіб:
за телефоном 0 800 330 031
електронною поштою на адресу fcgalaxyfinance@bigmir.net
письмово або особисто за адресою 03150 місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 28 офіс 401.
Кожен споживач фінансових послуг має право звернутися до ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС» як постачальника фінансових послуг, а ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС» зобов'язане розглянути його у визначений термін. Гарантійні фонди та компенсаційні схеми відсутні.

РЕКВІЗИТИ ОРГАНІВ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Національний банк України:

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
Контактні телефони: 0800505240, (044) 253 01 80
Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua
Офіційний сайт: bank.gov.ua

Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів:

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
Контактні телефони: (044) 279 79 89, (044) 279 12 70
Електронна пошта: info@dpss.gov.ua
Офіційний сайт: dpss.gov.ua
Учасники, кінцеві бенефіціари та керівництво
Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника:

 • Мостипана КОНСТАНТИН ЄВГЕНЬОВИЧ – 45% частка у статутному капіталі;
 • ЧУМАЧОВ АНДРЕЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – 45% частка у статутному капіталі;
 • АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Закритий недиверсифікований ВІНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Квірінал" (код ЄДРПОУ засновника: 42585178) - 10% частка у статутному капіталі;
Заключні бенефіціарні власники (контролери) – громадяни України – Чумачов Андрій Олександрович та Мостипан Костянтин Євгенович.

Наглядова рада товариства:
 • Чумачов Андрій Олександрович - Голова Наглядової ради
 • Мостипан Костянтин Євгенович - Заступник голови Наглядової ради

Директор
Бровар Андрій Олександрович
Список акредитованих третіх осіб
Список акредитованих третіх осіб, які надають послуги клієнтам ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС»

1. Особи, які надають посередницькі послуги – відсутні.
2. Постачальники обладнання для стеження за місцезнаходженням автомобіля:

 • Приходько Олена Василівна
Адреса: м. Київ, вул. М. Закревського, буд. 42а, кв. 83
IBAN UA693808050000000026006653868, відкритий у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Код банку 380805
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 2575418923

 • Іванова Катерина Вікторівна
Адреса: м. Київ, вул. Ольжича, будинок 7, квартира 58
IBAN UA243808050000000026005671001, відкритий у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Код банку 380805
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 3070319222

 • Науменко Дмитро Васильович
Адреса: м.Суми,вул.Прокоф'єва,буд.12,кв 31
IBAN UA533805260000026001001559935,відкритий у ВАТ «КБ «ГЛОБУС»
Код банку 380526
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 2238120059

 • Севрук Андрій Васильович
Адреса: м. Київ, вул. Ак. Заболотного, буд. 57, кв.15
р/с 26002617745, відкритий у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Код банку 380805
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 3315909897

 • Томаєва Марія Ігорівна
Адреса: м. Київ, вул. Я. Колоса, буд. 21, кв.170
р/с 26006617525, відкритий у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Код банку 380805
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 3562509145

 • Косачев Ілля Олександрович
Адреса: м. Київ, вул. Уманського, буд. 25, корп.1, кв.104
р/с 26003619054, відкритий у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Код банку 380805
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 3455211159

3. Приватні нотаріуси:

 • Кабаєва Алла Анатоліївна
Адреса: м. Київ, вул. Московська 5/2А, оф.1
Свідоцтво: 5769
Реєстраційне посвідчення 01010

 • Тоцька Ольга Володимирівна
Адреса: м. Київ, вул. Предславинська 49
Свідоцтво 7822
Реєстраційне посвідчення 1594

 • Черленюх Людмила Василівна
Адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська 111/113
Свідоцтво 8996
Реєстраційне посвідчення 1571

 • Дячук Олена Борисівна
Адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська 49, оф.3
Свідоцтво 9218
Реєстраційне посвідчення 1572

 • Поліщук Олена Юріївна
Адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 28, оф. 212, 213
Свідоцтво 7396
Реєстраційне посвідчення 1049

 • Лемешко Олена Михайлівна
Адреса: місто Одеса, Гагарінське Плато, 5-Б
Свідоцтво: 8822
Реєстраційне посвідчення 448

 • Ладена Людмила Степанівна
Адреса: місто Одеса, Місячний провулок 3
свідоцтво 9399
Реєстраційне посвідчення 500

 • Симонова Ольга Юріївна
Адреса: місто Одеса, вул. Ланжиронівська, 19
Свідоцтво: 2388
Реєстраційне посвідчення 47

 • Фоміна Ольга Анатоліївна
Адреса: місто Київ, вул. Предславинська, будинок. 31/11, прим. 90
Реєстраційне посвідчення 9667
Реквізити органу, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, а також реквізити органів захисту прав споживачів.
Національний банк Україны

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
Сайт: bank.gov.ua
Телефон гарячої лінії 0800505240
Режим роботи: пн-чт з 9:00 до 18:00, пункт з 9:00 до 16:45
E-mail: nbu@bank.gov.ua

Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів:
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
Контактні телефони: (044) 279 79 89, (044) 279 12 70
Електронна пошта: info@dpss.gov.ua
Офіційний сайт: dpss.gov.ua
Порядок і процедури захисту персональних даних споживачів
Звітність
Щоквартальні звіти
2022 рік

Щоквартальний звіт 2 квартал 2022 року

Баланс
PDF, 1.2 Mb

Звіт про фінансові результати
PDF, 1,3 Mb

Щоквартальний звіт 1 квартал 2022 року

Баланс
PDF, 1.2 Mb

Звіт про фінансові результати
PDF, 1,3 Mb

2021 рік

Щоквартальний звіт 3 квартал 2021 року

Баланс
PDF, 1.2 Mb

Звіт про фінансові результати
PDF, 1,3 Mb

Ежеквартальный отчет 2 квартал 2021

Баланс
PDF, 1.2 Mb

Звіт про фінансові результати
PDF, 1,3 Mb

Ежеквартальный отчет 1 квартал 2021

Баланс
PDF, 1.6 Mb

Звіт про фінансові результати
PDF, 1,2 Mb

2020 год

Щоквартальний звіт 3 квартал 2020 року

Баланс
PDF, 1.2 Mb

Звіт про фінансові результати
PDF, 1.4 Mb

Щоквартальний звіт 2 квартал 2020 року
Баланс
PDF, 1.2 Mb

Звіт про фінансові результати
PDF, 1.3 Mb

Щоквартальний звіт 1 квартал 2020 року

Баланс
PDF, 1.5 Mb

Звіт про фінансові результати
PDF, 1.3 Mb

2019 год

Щоквартальний звіт 4 квартал 2019

Баланс
PDF, 1.5 Mb

Звіт про фінансові результати
PDF, 1.3 Mb

Щоквартальний звіт 3 квартал 2019
Баланс
PDF, 1.4 Mb

Звіт про фінансові результати
PDF, 1.8 Mb

Щоквартальний звіт 2 квартал 2019
Баланс
PDF, 1.4 Mb

Звіт про фінансові результати
PDF, 1.8 Mb

Щоквартальний звіт 1 квартал 2019
Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства
PDF, 1.2 Mb


2018 год

Щоквартальний звіт 4 квартал 2018
Баланс
PDF, 1.4 Mb

Звіт про власний капітал
PDF, 1.7 Mb

Звіт про фінансові результати
PDF, 1.8 Mb

Звіт про рух коштів
PDF, 1.7 Mb


Звітність засновника
2022 рік

Щоквартальний звіт 2 квартал 2022 року

Баланс
PDF, 1.4 Mb


Звіт про фінансові результати
PDF, 1.1 Mb


Щоквартальний звіт 1 квартал 2022 року

Баланс
PDF, 1.4 Mb

Звіт про фінансові результати
PDF, 1.1 Mb


2021 рік

Річна звітність 2021

Баланс
PDF, 1.2 Mb

Звіт про фінансові результати
PDF, 1.4 Mb


Щоквартальний звіт 3 квартал 2021 року

Баланс
PDF, 1.4 Mb

Звіт про фінансові результати
PDF, 1.1 Mb

Щоквартальний звіт 2 квартал 2021 року

Баланс
PDF, 1.4 Mb

Звіт про фінансові результати
PDF, 1.1 Mb

Щоквартальний звіт 1 квартал 2021 року

Баланс
PDF, 1.4 Mb

Звіт про фінансові результати
PDF, 1.1 Mb

2020 рік

Річна звітність 2020

Баланс
PDF, 1.2 Mb

Звіт про фінансові результати
PDF, 1.4 Mb

Щоквартальний звіт 3 квартал 2020 року

Баланс
PDF, 1.2 Mb

Звіт про фінансові результати
PDF, 1.4 Mb

Щоквартальний звіт 2 квартал 2020 року

Баланс
PDF, 1.2 Mb

Звіт про фінансові результати
PDF, 1.4 Mb

Щоквартальний звіт 1 квартал 2020 року

Баланс
PDF, 1.5 Mb

Звіт про фінансові результати
PDF, 1.3 Mb

2019 рік
Річна звітність засновника ТОВ "ГЕЛЕКСІ ФІНАНС" - ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВІНЧУРНОГО КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КВІРИНАЛ" за 2019 рік - Баланс
PDF, 1 Mb

Річна звітність засновника ТОВ "ГЕЛЕКСІ ФІНАНС" - ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВІНЧУРНОГО КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КВІРИНАЛ" за 2019 рік - Звіт про фінансові результати
PDF, 3 Mb
Інформація про структуру права власності фінансової компанії
2022 рік

Схематичне зображення структури права вланості, перелік ключових учасників та власників істотної участі ТОВ "Гелексі Фінанс" станом на 15.09.2022 року

Схематичне зображення структури права вланості, перелік ключових учасників та власників істотної участі ТОВ "Гелексі Фінанс" станом на 25.02.2022 року

Схематичне зображення структури права вланості, перелік ключових учасників та власників істотної участі ТОВ "Гелексі Фінанс" станом на 08.02.2022 року

Схематичне зображення структури права вланості, перелік ключових учасників та власників істотної участі ТОВ "Гелексі Фінанс" станом на 01.01.2022 року

2021 рік

Схематичне зображення структури права вланості, перелік ключових учасників та власників істотної участі ТОВ "Гелексі Фінанс" станом на 22.12.2021 року

Схематичне зображення структури права вланості, перелік ключових учасників та власників істотної участі ТОВ "Гелексі Фінанс" станом на 29.11.2021 року

Схематичне зображення структури права вланості, перелік ключових учасників та власників істотної участі ТОВ "Гелексі Фінанс" станом на 04.10.2021 року

Схематичне зображення структури права вланості, перелік ключових учасників та власників істотної участі ТОВ "Гелексі Фінанс" станом на 03.09.2021 року

Схематичне зображення структури права вланості, перелік ключових учасників та власників істотної участі ТОВ "Гелексі Фінанс" станом на 11.08.2021 року

Схематичне зображення структури права вланості, перелік ключових учасників та власників істотної участі ТОВ "Гелексі Фінанс" станом на 02.07.2021 року

Схематичне зображення структури права вланості, перелік ключових учасників та власників істотної участі ТОВ "Гелексі Фінанс" станом на 14.06.2021 року

Схематичне зображення структури права вланості, перелік ключових учасників та власників істотної участі ТОВ "Гелексі Фінанс" станом на 21.05.2020 року
Пн-Пт — з 09:00 до 18:00
Сб — з 10:00 до 17:00
Контакти
м. Київ,
вул. Предславинська 28, оф. 401
(крім тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також АР Крим)
Адреса:
Пн-Пт — з 09:00 до 18:00
Сб — За попереднім записом
м. Одеса,
вул. Генуезька, 24/Б, оф. 406
Працюємо по всій території України
Royal Standard Group
Всі права захищені © 2020
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №1102 від 27.09.2018. ТОВ «Гелексі Фінанс». ЕДРПОУ 42305986